prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie gminy Pakosław stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej. Jednocześnie zwraca się uwagę, że straty spowodowane przez suszę nie obejmują upraw kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu oraz drzew owocowych.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolniczych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. nr 9.

Oszacowanie zakresu strat przez Komisję musi nastąpić przed zbiorem uszkodzonej uprawy.

Przypominamy, że dane we wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku składanym do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na 2018 rok.Załączniki: