Przypomnę, że gmina Pakosław wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu proces o pozostawienie nazwy „ulica 22 Stycznia” – wyrok Sądu z 26 kwietnia 2018r.

Uzasadnieniem do złożonej skargi kasacyjnej przez Wojewodę Wielkopolskiego jest: tu cytat „dnia 22 stycznia 1945r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Pakosław – obecnie w woj. wielkopolskim. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było – niezgodne z faktami historycznymi – jako „dzień wyzwolenia” oraz powód do wyrażenia wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej”.

Również miasto Gostyń wygrało w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym proces
o zmianę nazwy „ulica 27 stycznia”, uzasadniając datę „jako dzień zakończenia działań wojennych”.

I tylko to wydarzenie było i jest nadal w pamięci mieszkańców Pakosławia –
22 stycznia nastąpiło wyzwolenie spod okupacji i zakończenie działań wojennych.

Po co więc skarga kasacyjna Wojewody Wielkopolskiego?

Pakosław, 2018-07-06                                        Wójt Gminy - Kazimierz Chudy