Rada podczas XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie:

  1. Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego.