W kolejnym przetargu za chwilę zostaną wybrani wykonawcy na dokończenie budowy drogi w Osieku (od Leśniczówki do lasu), w Sowach dokończenie budowy drogi Pod Lasem, w Pakosławiu ulicy Sosnowej.

                Pomimo braku dofinansowania ze środków unijnych, a także ostatnio ze środków wojewódzkich Wojewody Wielkopolskiego nie rezygnujemy z budowy ścieżek rowerowych i kolejnych odcinków dróg i ulic. Wyłoniony został wykonawca budowy pierwszego odcinka ścieżki powiatowej Rawicz- Pakosław – Osiek, wprawdzie krótkiego odcinka, i to w Pakosławiu na ulicy Kolejowej (poszerzenie jezdni drogi powiatowej i ścieżka rowerowa). Teraz czekamy na kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z programu budowy dróg lokalnych – rozpatrywanych przez Wojewodę. Ponowimy wniosek o budowę ulicy Leśnej w Pakosławiu i jeśli będą takie kryteria – ścieżki rowerowej przy tej ulicy, jako pierwszego odcinka ścieżki w kierunku zalewu. Wniosek i dokumentacja techniczna są przygotowane.

                Oczywiście, jeśli będzie przyzwolenie Rady Gminy. W głosie krytycznym podczas sesji absolutoryjnej radny z Pakosławia opowiedział się za przyspieszeniem spłaty zadłużenia inwestycyjnego gminy, lecz radni podjęli decyzję o dalszym inwestowaniu około jednego miliona złotych w drogi, ulice, modernizacje szkół - pozostawiając spłatę zadłużenia w ratach według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Sierpień, 21.08.2018r.                                                                                                                                                        Wójt Gminy – Kazimierz Chudy