Wprowadzono szereg rozwiązań uelastyczniających zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, m.in. zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. Stworzona została również możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami. W klubach dziecięcych umożliwiono przebywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi – do 30 dzieci. A to wszystko dlatego, że aż w 67% gmin w Polsce brak placówek opieki nad dziećmi do 3 lat.

W naszej gminie dysponujmy bazą lokalową, na uruchomienie żłobka lub klubu dziecięcego – między innymi budynkiem „organistówki” w Golejewku z idealną lokalizacją obok Przedszkola Samorządowego w Chojnie. Są też inne prywatne obiekty, a także przewidziane na mieszkanie dla woźnego pomieszczenia bocznego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie.

Trzeba tylko pozyskać środki finansowe na urządzenie placówki opiekuńczej i na jej prowadzenie.

W najbliższym czasie organizowane będą szkolenia skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Szkolenia, w zależności od województwa, podporządkowano do makroregionów. Dla Wielkopolski w regionie północno-zachodnim przez:

Beneficjenta – Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,

osoba do kontaktu Bogumiłę Ratajczak tel. (52) 567 00 16, mail: ekpis@byd.pl

Udział w szkoleniu pozwoli, na sprawne pisanie projektów o dofinansowanie, utworzenie miejsc opieki, a także pozyskanie wiedzy o kosztach funkcjonowania placówek. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli podmiotów z gmin do 5 tysięcy mieszkańców.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy – inspektor Wojciech Walkowiak tel. 65 54 78 332 (wew.27).

 

 

Wrzesień, 04.09.2018r                                                Wójt – Kazimierz Chudy