Obszar Jutrosin, Pakosław
w dniach: 2018-09-18,
w godzinach: 18 wrz 06:30 - 18 wrz 15:30
gm. Pakosław: Góreczki Wielkie nr 5 do 30, 44, 53, 54, 55. 
gm. Jutrosin: Domaradzice nr 99.
Obszar Pakosław
w dniach: 2018-09-19,
w godzinach: 19 wrz 06:30 - 19 wrz 15:30
gm. Pakosław: Kubeczki - cała miejscowość oprócz działek
nr 2, 3, 10/1, 13, 17/1.
Obszar Pakosław
w dniach: 2018-09-20,
w godzinach: 20 wrz 06:30 - 20 wrz 15:30
gm. Pakosław: Sworowo nr 8 do 52, Remiza OSP, działki nr
292, 327/3, 327/6.
Obszar Pakosław
w dniach: 2018-09-21,
w godzinach: 21 wrz 06:30 - 21 wrz 15:30
gm. Pakosław: Sowy nr 1 do 13A, 33B do 38A, działki nr 122/5
przepompownia P-3, 241 przepompownia P-2, 235/8 i 10, 625.
Obszar Pakosław
w dniach: 2018-09-25,
w godzinach: 25 wrz 06:30 - 25 wrz 15:30
gm. Pakosław: Sowy nr 57 do 60, 64A do 67, 85 do 88, działki
nr 282 przepompownia P-5, 325/2 przepompownia P-6.