Rada podczas XXXIX Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

  1. Uchwała Nr XXXIX/295/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pakosław a Gminą Poniec w zakresie zapewnienia dowozu i opieki do szkoły uczniom niepełnosprawnym,

2) Uchwała Nr XXXIX/296/2018 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

3) Uchwała Nr XXXIX /297/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chojnie,

4) Uchwała Nr XXXIX /298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sowach,

5) Uchwała Nr XXXIX /299/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

6) Uchwała Nr XXXIX /300/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

7) Uchwała Nr XXXIX /301/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

8) Uchwała Nr XXXIX /302/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

9) Uchwała Nr XXXIX /303/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

10) Uchwała Nr XXXIX /304/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

11) Uchwała Nr XXXIX /305/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

12) Uchwała Nr XXXIX /306/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

13) Uchwała Nr XXXIX /307/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

14) Uchwała Nr XXXIX /308/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,

15) Uchwała Nr XXXIX /309/2018 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”,
16) Uchwała Nr XXXIX /310/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

17) Uchwała Nr XXXIX /311/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

18) Uchwała Nr XXXIX /312/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

19) Uchwała Nr XXXIX /313/2018 w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019r.

20) Uchwała Nr XXXIX /314/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021,

21) Uchwała Nr XXXIX /315/2018 w sprawie zmiana uchwały budżetowej na 2018 rok,

22) Uchwała Nr XXXIX /316/2018 w sprawie zmiany statutu gminy Pakosław.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady przekazał informację z działalności międzysesyjnej  a sprawozdanie Pana Wójta radni otrzymali w formie pisemnej.