Był to intensywny czas dla samorządów miejskich i wiejskich. Na niespotykaną dotąd skalę realizowano szereg inwestycji samorządowych, sięgano po ogromne dofinasowanie z zewnątrz, szczególnie po środki unijne. Wszystko to w oparciu o racjonalną gospodarkę finansową, łączącą fundusze zewnętrzne ze środkami własnymi, lub środkami własnymi w partnerstwie z powiatem.

A przybywa powiatów i gmin – pisze „Wspólnota – które świetnie współpracują, zdobywają gigantyczne dotacje ze środków unijnych, przeznaczając je na budowę infrastruktury – szczególnie w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, dróg lokalnych, tras rowerowych i pieszych, obiektów sportowych.”

Jak w rankingu „Wspólnoty” wypada powiat rawicki?

 

 

Jednostka

2013 -     2014 -         2015 -

2015        2016           2017

Średnie wydatki inwestycyjne per capita

Nazwa

Miejsce

2015-2017

Powiaty

Rawicki

314 powiatów w kraju

309           303             286

65,34 zł

Miasta powiatowe

Rawicz

267 miast

195           169             62

577,23 zł

Miasta inne

Miejska Górka

590 miast

408           473             252

515,98 zł

Jutrosin

490            267            280

472,10 zł

 

Bojanowo

304            393           509

261,78 zł

Gminy wiejskie

Pakosław

1555 gmin

1353          1248          926

435,95 zł

 

Per capita – tzn. w przeliczeniu na mieszkańca

 

 

Październik, 03.10.2018r                    Wójt – Kazimierz Chudy