Być może szansą na uruchomienie trzeciego oddziału są środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonego konkursu pod nazwą „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych”.

Korzystając z dofinansowania możliwe jest utworzenie oddziałów przedszkolnych w istniejących Oddziałach Przedszkolnych, a w nowym oddziale zrealizowanie działań projektowych takich jak:

- adaptacja pomieszczeń – np. malowanie, zakup wykładzin, dostosowanie do wymogów p poż i sanitarnych,

- przystosowanie przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

- wyposażenie sal – multimedia, meble, pomoce dydaktyczne, zabawki,

- wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej,

- wyżywienie dzieci

- podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zatrudnionej kadry,

- organizacja szkoleń dla rodziców.

     Bieżące funkcjonowanie takiej placówki może być finansowane maksymalnie przez 12 miesięcy.

    Zadaniem Gminy jest udostępnienie lokalu na oddział przedszkolny, który jest wnoszony do projektu jako wkład własny i adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego, zapewnienia wyżywienia dzieci.

     Po okresie dofinansowania konieczne jest zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

     Oddział tworzony będzie w ramach partnerstwa, w każdym przypadku Gmina będzie organem prowadzącym.

     Termin naboru wniosków rozpoczyna się od 20 października i trwa do 21 listopada 2018r, a ogłoszenie wyników planowane jest na III kwartał 2019 roku.

 

     Dodatkowo dopowiadam, że w ramach RPO na lata 2014-2020 można otrzymać dofinasowanie na uruchomienie żłobka lub klubu malucha. A mamy ofertę zagospodarowania budynku „organistówki” w Golejewku (budynek parafialny – do użyczenia Gminie Pakosław) na placówkę typu żłobek lub klub malucha.

     Czekamy tylko na zgłoszenie osób zainteresowanych uruchomieniem placówki typu: oddział przedszkolny, żłobek lub klub malucha.

 

 

 

 

Październik, 15.10.2018                     Wójt – Kazimierz Chudy