W maju 2018 r. wzdłuż ulicy Turystycznej w Sowach przy zbiorniku wodnym „Pakosław” rozpoczęto akcję sadzenia drzew miododajnych na terenie Gminy Pakosław. W obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Izabeli Mroczek, Starosty Rawickiego, włodarzy gmin ościennych, władz i samorządowców Gminy Pakosław oraz członków okolicznych kół pszczelarskich uroczyście nasadzono 11 sztuk sadzonek lipy drobnolistnej.

Kontynuacja akcji miała miejsce w dniach 2, 4 i 8 października br., kiedy to posadzono łącznie 169 sztuk sadzonek drzew miododajnych, w tym: 54 szt. lip drobnolistnych, 65 szt. klonów zwyczajnych oraz 50 szt. robinii akacjowych. Tym razem w akcję sadzenia drzew aktywnie włączyli się uczniowie VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu.

Wykonane nasadzenia miały na celu przede wszystkim doprowadzić do zasilenia terenu gminy Pakosław w drzewa miododajne. Los pszczół nie jest nikomu obojętny i każdy jest świadomy, że są one fundamentem naszego ekosystemu. Bez ich zapylania rośliny nie mają szans, aby kwitnąć i wydawać plony. Wierzymy, że dzięki podjętym działaniom uda się zapobiec wymieraniu pszczół i zachować lokalną bioróżnorodność.

Całkowity koszt zakupu sadzonek drzew miododajnych wyniósł 14.700,00 zł. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego i Gminy Pakosław zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia Gminie Pakosław dotacji celowej na zadanie jednoroczne pn. zakup sadzonek drzew miododajnych. Wartość dofinansowania wyniosła łącznie 13.230 zł. Pozostałą część, w wysokości 1.470,00 zł, sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

Krzysztofa WawrzyniakGaleria zdjęć: