Po wejściu w życie w dniu 27 lipca 2018 r., obowiązującego na terenie całego kraju Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu ochroną objęte są wszystkie wody otwarte i gruntowe, a nie tylko te z obszarów szczególnie narażonych.

O zmianie w podejściu do wdrażania przez Polskę dyrektywy azotanowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto działania w celu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), uwzględniając wymagania programu, którą Rada Ministrów przyjęła rozporządzeniem z dnia 5 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pakosław w porozumieniu z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Radą Sołecką  wsi Pakosław, organizuje w dniu 21 listopada 2018  r. o godz.10oo w sali Domu Strażaka w Pakosławiu  szkolenie dla rolników i osób zainteresowanych.

Wszystkich zainteresowanych rolników Pakosławia i innych miejscowości, którzy nie skorzystali ze szkoleń w wcześniejszych terminach zapraszamy.

 

    Wójt Gminy - Kazimierz Chudy