Dzień 6 grudnia 2018 r. był dla jednostek OSP z gminy Pakosław bardzo wyjątkowy, gdyż odbyła się uroczystość, podczas której Pan Wójt Gminy Piotr Skrzypek na mocy podpisanych umów przekazał na ręce prezesów i naczelników czterech jednostek OSP sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 52.520,00 zł, wśród sprzętu, który otrzymała Gmina i jednocześnie użyczyła jednostce:

  • OSP Pakosław jest torba ratownicza wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera, defibrylator AED, piła ratownicza do szyb klejonych, 2 podbory stabilizujące PT 1200, przenośny zestaw oświetleniowy oraz detektor napięcia,
  • OSP Chojno jest defibrylator AED, przenośny zestaw oświetleniowy oraz detektor napięcia,
  • OSP Sowy jest defibrylator AED, pilarka do drewna, zestaw zabezpieczenia poduszek powietrznych oraz detektor napięcia,
  • OSP Sworowo jest defibrylator AED, detektor wielogazowy, zestaw zabezpieczenia poduszek powietrznych oraz detektor napięcia

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018 w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości to 51.994,80 zł, zaś wkład własny z budżetu gminy wyniósł 525,20 zł.

Obdarowanym jednostkom gratulujemy oraz cieszymy się, iż doposażenie to pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i podniesie jakość udzielanej pomocy.

Bogumiła DmyterkoGaleria zdjęć: