Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości Załączniki: