Jak każdego roku, w okresie wiosennym na terenie gminy Pakosław duży problem stanowią wałęsające się psy. W większości przypadków czworonogi mają swoich właścicieli, ale są one niewłaściwie przez nich dopilnowane. O uznaniu psa za bezpańskiego nie świadczy jedynie fakt, że pojawia się o tych samych porach w określonym miejscu, ponieważ jest to zjawisko charakterystyczne w okresie godowym zwierząt.

W związku z nasilającym się problemem, przypominamy wszystkim właścicielom psów o obowiązku pilnowania swoich zwierząt oraz prosimy o nie wypuszczanie ich poza teren swoich posesji!

Jak postąpić w przypadku zauważenia wałęsającego się psa?

  • gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany - należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia.
  • gdy zostanie potwierdzona bezdomność psa oraz istnieje zagrożenie zdrowia mieszkańców Gmina będzie zobowiązana do wyłapania zwierzęcia oraz znalezienia mu nowego właściciela bądź odwiezienia go do schroniska.

Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Pakosław pod nr tel. (65) 54 78 332. Osoba zgłaszająca bezdomnego psa musi podać swoje dane osobowe oraz wskazać miejsce przebywania zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że utrzymywanie miejsc w schronisku, wyłapywanie bezdomnych psów oraz opieka nad nimi to zadanie znacznie obciążające budżet gminy Pakosław. W roku 2018 całkowity koszt zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym wyniósł blisko 50 tys. zł, co miesięcznie daje nieco ponad 4 tys. zł. Ponoszone koszty z roku na rok są coraz większe.

W związku ze wzrastającą liczbą bezpańskich psów odławianych z terenu gminy Pakosław zachęcamy do ich adopcji. Szczegóły znajdują się w artykułach na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/psypakoslaw/

Ponadto sugerujemy właścicielom psów kastrację i sterylizację swoich pupili, co z pewnością przyczyni się do zahamowania niekontrolowanego ich rozmnażania.

Pamiętajmy, że stanowimy wspólnotę samorządową i solidarnie ponosimy wspomniane niemałe koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. Prosimy zatem o zwracanie uwagi nieodpowiedzialnym właścicielom czworonogów, ponieważ za ich lekkomyślność wszyscy płacimy niemałe kwoty, które uszczuplają budżet gminy i tym samym powodują niemożność zrealizowania bardziej potrzebnych zadań.

Krzysztofa Wawrzyniak