W poniedziałek, 21 marca 2016 r. uroczyście oddano do użytku nowo wybudowaną drogę przez Dębionkę. Budowę drogi zapoczątkowano, wykonaniem w roku 2013, projektu budowlano – wykonawczego, obejmującego swoim zakresem przebudowę drogi położonej na działkach nr 28/1 oraz 28/2, tj. położonej wzdłuż posesji od nr 3 do nr 7 w Dębionce. Następnie w miesiącu wrześniu 2015 roku podpisano umowę na wykonanie utwardzenia pierwszego odcinka tej drogi o długości ok. 110 metrów. Prace związane z tym etapem wykonała firma Fabian Skrzypek, Zakład Brukarski z Chojna, a zakończyły się one 4 listopada 2015 roku. W lutym 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dalszej części utwardzenia drogi. Prace polegające na utwardzeniu trylinką odcinka drogi o długości ok. 170 metrów, podjęła się wykonać firma EKA BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z Załęcza. Drugi etap prac został zakończony w dniu 16 marca 2016 roku.

Nowo wybudowaną drogę uroczyście oddano do użytku w dniu 21 marca 2016 r.
Łączny koszt prac związanych z utwardzeniem drogi wyniósł ok. 120.000,00 zł.
Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: