W lipcu 2017 roku Gmina Pakosław przystąpiła do rzeczowej realizacji zadania pn.: Dostawa i montaż placów zabaw w miejscowościach Chojno, Niedźwiadki i Pakosław. Zadanie składało się z dostawy urządzeń na place zabaw w wymienionych miejscowościach, ich montaż oraz wykonanie podłoża placów. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawców, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła Grupa Hydro Sp. z o.o. SK z Mosiny. Na realizację zadania składało się:

  1. w Chojnie: dostawa i montaż zestawu wieloelementowego, huśtawek, sprężynowca oraz elementów małej architektury wraz z wykonaniem podłoża z piasku. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 62.472,73 zł,
  2. w Niedźwiadkach: dostawa i montaż zestawu wieloelementowego, huśtawki oraz elementów małej architektury wraz z wykonaniem podłoża z piasku. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 34.617,03 zł,
  3. w Pakosławiu: dostawa i montaż karuzeli, stożka linowego, sprężynowców oraz elementów małej architektury wraz z wykonaniem podłoża z piasku. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 39.345,05 zł.

Inwestycja została zakończona w dniu 19 października 2017 roku. Doposażenie placów zabaw w Chojnie i Pakosławiu oraz powstanie placu zabaw w Niedźwiadkach kosztowało łącznie 136.434,81 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości z budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: