W sierpniu 2017 roku Gmina Pakosław ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dla zadania polegającego między innymi na przebudowie drogi w Osieku. Posiadany przez Gminę Pakosław projekt przebudowy dotyczył drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania z drogą powiatową Rawicz – Dubin, przy Domu Pomocy Społecznej, leśniczówce, aż do ostatnich zabudowań. Przedmiotem przetargu był pierwszy odcinek drogi – od Domu Pomocy Społecznej (zakończenie istniejącej nawierzchni asfaltowej) do skrzyżowania przy leśniczówce. W odpowiedzi na ogłoszenie najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Murarsko – Betoniarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka.

Zadanie będące przedmiotem inwestycji polegało na rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni, wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, ustawieniu nowych krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy zasadniczej z chudego betonu o grubości 15cm, ułożeniu nawierzchni jezdni z trylinki betonowej oraz wykonaniu pobocza utwardzonego kruszywem z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Przebudowany odcinek drogi ma długość 319 mb i szerokość 4m. 

Prace zakończyły się 17 listopada 2017 roku. Przebudowa kosztowała łącznie 186.109,91 zł i sfinansowana została z budżetu Gminy Pakosław.

 

                                                                                            Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: