W dniu 10 maja 2018 r. zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Pomocno. Zadanie obejmowało budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6 m oraz przylegających do niej chodników i zjazdów na posesje.

Wybór Wykonawcy oraz podpisanie umowy miało miejsce jeszcze w grudniu 2017 r. Przebudowa drogi znajdującej się przy budynku byłej Szkoły Podstawowej i tzw. „domu nauczyciela”, aż do jej zakończenia na skrzyżowaniu z drogą Pomocno-Pakosław (koło stawu) była realizowana przez Zakład Murarsko-Betoniarski Krzysztofa Szymkowiaka z Osieka.

Roboty związane z budową jezdni obejmowały rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne i ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej.

W pierwszej kolejności wykonano podbudowę zasadniczą z chudego betonu o grubości 20 cm, a następnie ułożono nawierzchnię jezdni z trylinki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm.

Roboty związane z budową chodników obejmowały rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem oraz ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu. Następnie ułożono nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej. Z kolei roboty związane z budową zjazdów polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wykonaniu podbudowy zasadniczej o grubości 20 cm z chudego betonu oraz ustawieniu obrzeży betonowych 6x20x100 cm na ławie betonowej. Na końcu ułożono nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej.

Łączna długość przebudowanej drogi wynosi ok. 160 mb. Koszt wykonania prac budowlanych inwestycji wyniósł 188.001,91 zł. i zrealizowano je w całości ze środków budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: