W październiku 2018 r. zakończono realizację prac w ramach projektu pn. „Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego”. Operacja obejmowała zadania polegające na odmuleniu, odnowieniu i zagospodarowaniu trzech stawów w Chojnie oraz odmuleniu rowu, a także wykonaniu nasadzeń przydrożnych przy trzech drogach polnych.

Wykonawcą robót w zakresie odmulenia, odnowienia i zagospodarowania stawów był Zakład Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych Pawła Kosowskiego ze Zbęch (k/Krzywinia). Prace były prowadzone na trzech stawach w Chojnie:

  1. staw przy Szkole Podstawowej w Chojnie – prace polegały na wypompowaniu wody, odmuleniu dna, naprawie i wyrównaniu skarp, wzmocnieniu ich kiszką faszynową oraz humusowaniu i obsianiu trawą. Zagospodarowano także teren przyległy do stawu poprzez zakupienie grilla, 2 ławostołów, 6 ławek oraz kosza na śmieci. Wartość wykonanych prac wyniosła 22.510,59 zł.
  2. staw za salą wiejską w Chojnie – zakres prac obejmował wypompowanie wody, odmulenie dna, naprawę i wyrównanie skarp oraz humusowanie i obsianie trawą. Ponadto staw został ogrodzony, a tuż obok niego zostało zamontowanych 6 ławek, 3 kosze na śmieci, a na terenie sąsiednim stół do ping-ponga oraz słupki i siatka do gry w siatkówkę. Koszt zadania wyniósł 47.697,91 zł.
  3. staw „przy blokach” w Chojnie – wykonano prace polegające na wypompowaniu wody, odmuleniu dna, naprawie i wyrównaniu skarp, wzmocnieniu ich kiszką faszynową oraz humusowaniu i obsianiu trawą, a na terenie płaskim posadzono 37 krzewów iglastych typu tuja. Staw został ogrodzony, ponadto zamontowano dwie ławki i kosz na śmieci. Wartość robót wyniosła 35.698,07 zł.

Zadanie polegające na odmuleniu, odnowieniu i zagospodarowaniu stawów kosztowało łącznie 105.906,57 zł, z czego wkład własny budżetu Gminy Pakosław wyniósł 38.518,60 zł, a wysokość dofinansowania 67.387,97 zł.

Kolejną częścią realizowanej operacji było odmulenie tzw. Rowu Oliwnego na długości 2,25 km. Prace wykonała firma PPHU BEMAR z Jutrosina. Koszt zadania wyniósł 11.012,72 zł, z czego wkład własny budżetu Gminy Pakosław to 4.005,33 zł, a wysokość dofinansowania 7.007,39 zł.

Jako ostatnie w ramach projektu zostały wykonane nasadzenia drzew przy trzech drogach polnych na terenie gminy, w ramach których łącznie posadzono 32 lipy drobnolistne oraz 32 klony zwyczajne. Nasadzenia były realizowane przez firmę Rekultywacja Terenów Zieleni „EKO-GREEN-GLOB” Henryka Kędzi z Pakosławia za łączną cenę 16.720,00 zł, z czego wkład własny budżetu Gminy Pakosław wyniósł 8.419,36 zł, a wysokość dofinansowania 8.300,64 zł.

Podsumowując – realizacja całej inwestycji kosztowała 133.639,29 zł, na co uzyskano 82.696,00 zł dofinansowania, natomiast wkład własny Gminy Pakosław wyniósł 50.943,29 zł.

Termin wykonania wszystkich zadań upłynął 28 września, a w listopadzie 2018 r. został złożony wniosek o płatność, czyli refundację części poniesionych kosztów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: