Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 6 września 2018 r. z firmą GATOMA Tomasza Gajowego z Pakosławia, która jako jedyna złożyła ofertę na wykonanie zadania.

Prace związane z przebudową jezdni obejmowały ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu o grubości 20 cm. Wykonano także ściek z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie zasadniczej z chudego betonu o grubości 20 cm. Ponadto jezdnię ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej.

Długość przebudowanej drogi wynosi 160 mb. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano 14 mb drogi. Koszt realizacji tego etapu wyniósł 15.000,00 zł i sfinansowano go ze środków budżetu Gminy Pakosław. W drugim etapie przebudowano 146 mb drogi, a jego realizacja została wykonana czynem społecznym przez mieszkańców miejscowości.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: