W ostatnich dniach do Urzędu Gminy Pakosław wpłynęło wiele skarg od Mieszkańców, którzy wskazują na niewłaściwe stosowanie oprysków. W szczególności zwraca się  uwagę na wykonywanie zabiegów o nieodpowiedniej porze.

W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich  rolników prowadzących na własne potrzeby zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie elementarnych, humanitarnych zasad ochrony pszczół, dziko żyjących zapylaczy i innych pożytecznych owadów przed zatruciami. Mając do dyspozycji własny opryskiwacz i szeroki wybór chemicznych środków ochrony można pogodzić wspólne interesy, to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonać z pełnym skutkiem opryski. Wystarczy dobra wola rolnika i zachowanie następujących zasad. W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy:

  • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków,
  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu,
  • przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin,
  • przestrzegać okresów prewencji,
  • dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,
  • zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m),
  • informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Nad opryskiwaną plantacją unosi się zapach stosowanego preparatu, który osiada na przelatującym nad nią owadzie. Jest on tym intensywniejszy im jest cieplej. Z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy zabieg oprysku należy wykonać wieczorem po godz. 1800,  po oblocie pszczół. Godziny wczesno poranne mogą być niewystarczającym okresem na wykonanie zabiegu oprysku. Przy obecnych ciepłych warunkach pogodowych pszczoły zaczynają oblot od ok. godziny 6:00 rano, dlatego najlepiej oprysk przeprowadzać wieczorem.

Ponadto należy pamiętać, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną. Ww. uchybienia stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawa w tym art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Wykonywanie oprysków w godz. od 6oo do 18oo grozi karą grzywny do 5 tyś. zł jak również dotkliwą karą, którą nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez utratę dopłat.

Warto pamiętać, że efektem pracy pszczół są nie tylko cenne produkty takie jak miód, pyłek, mleczko, propolis czy wosk. To właśnie pszczołom oraz trzmielom zawdzięczamy większość plonów roślin, bardzo ważnych w naszym codziennym menu.

 

sp. M. Andrzejewska