Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2018 r.

W debacie nad rozpatrzeniem przedstawionego raportu o stanie Gminy Pakosław  za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław.

Sesja, na której zostanie przeprowadzona w/w debata odbędzie się 11 czerwca 2019 r.,o godz. 13.00, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 czerwca  2019 r. (poniedziałek), do godziny 16. 00 w pok. 5 w Urzędzie Gminy Pakosław.

Z raportem o stanie gminy Pakosław za rok 2018 można zapoznać się na stronie bip.pakoslaw.pl pod adresem http://www.bip.pakoslaw.pl/raport-o-stanie-gminy/zgloszenia-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-pakoslaw-za-2018