We wtorek 11 czerwca 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy w Pakosławiu odbyła się sesja absolutoryjna, na której Wójt Gminy Pakosław Piotr Skrzypek za swoją pracę w 2018 roku otrzymał votum zaufania i absolutorium. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia raportu o stanie gminy, Radni zwrócili uwagę na najważniejsze ich zdaniem punkty raportu, po czym ilością 12 głosów na 12 obecnych radnych podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi votum zaufania. Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, Skarbnik Gminy zaprezentowała sprawozdania finansowe za miniony rok i Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła uchwałę Komisji w sprawie wykonaniu budżetu Gminy. Po udzielonych informacjach wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Gniazdowski zaznaczył, że sesja absolutoryjna to wyjątkowa sesja, na której Rada Gminy ocenia pracę włodarza oraz potwierdza swoją przychylność do dalszych planów. Za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Wójta Gminy Pakosław jednogłośnie zagłosowali wszyscy obecni Radni.
W ten sposób Wójt Gminy Pakosław Piotr Skrzypek otrzymał absolutorium za rok 2018. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Łakoma wraz z wiceprzewodniczącym złożyli Wójtowi gratulacje i życzenia oraz wręczyli kwiaty, podziękowania otrzymała także Skarbnik Gminy Teresa Miernik.
Po czym Wójt dziękując podkreślił, że otrzymanie votum zaufania i absolutorium nie byłyby możliwe gdyby nie praca każdego z referatów i z tego miejsca złożył wyrazy wdzięczności dla wszystkich pracowników Urzędu, przekazując podziękowania i kwiaty na ręce Sekretarz Gminy Barbary Konopki.Galeria zdjęć: