W załaczeniu dokumentacja techniczna do ogłoszonego przetargu ze strony: http://www.bip.pakoslaw.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane/budowa-infrastruktury-rowerowej-jako-alternatywy-dla. Skompresowane pliki zawierające Program Funkcjonalno–Użytkowy należy najpierw wszystkie pobrać, a następnie wypakować do wspólnego pliku.Załączniki: