W dniu 7 października 2019 roku w Lesznie została podpisana umowa z Wicewojewodą Anetą Niestrawską o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Budowa części ul. Leśnej oraz ul. Podgórze w Pakosławiu”, na które Gmina Pakosław złożyła wniosek w kwietniu br.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane 461 m drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej łączącej się z drogą powiatową Pakosław-Sowy-Białykał. Obecnie droga posiada nawierzchnię nieutwardzoną – ziemną z licznymi nierównościami. Realizacja zadania obejmie przebudowę nawierzchni jezdni o szerokości od 5 metrów do 6 metrów (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową). Roboty związane z budową jezdni będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne oraz ustawieniu nowych krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej. W dalszej kolejności zostanie wykonana podbudowa o łącznej grubości 30 cm oraz ułożona nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o grubości 9 cm. Dodatkowo w ramach zadania ma zostać wybudowane wyniesione skrzyżowanie oraz zamontowany radar z tablicą zmiennej treści (aktywną), informującą o prędkości ruchu pojazdu.

Całkowita kosztorysowa wartość projektu wynosi 829.837,48 zł, na co Gmina Pakosław uzyskała 80% (maksymalny poziom) dofinansowania w kwocie 663.869,00 zł, a zatem wkład własny Gminy Pakosław wyniesie 165.968,48 zł.

W najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wnioskowanego zadania.

Prace budowlane inwestycji muszą rozpocząć się jeszcze w 2019 roku, a przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określono na lipiec 2020 roku.

 

 

Fot.: elka.pl

 Galeria zdjęć: