Obszar Pakosław
w dniach: 2019-10-30,
w godzinach: 30 paź 08:00 - 30 paź 13:00
gm. Pakosław: Ostrobudki nr 1 do 19, 33, 34, świetlica
wiejska, sklep, działka nr 136 przepompownia ścieków.