W dniu 20 listopada podpisano umowę z wykonawcą, firmą „Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe” z Krobi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Pakosławia do Sów. Przypomnijmy, że jest to wynik działań jakie zainicjowano jeszcze w 2016 roku. Przez kilka lat nie było pozytywnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania inwestycji. Dopiero na początku tej kadencji, dzięki staraniom gminy Pakosław, otrzymaliśmy dobrą wiadomość o przyznanym wsparciu i 10 maja bieżącego roku wójt wraz ze skarbnikiem gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę, zgodnie z którą kwota dofinansowania wyniesie: 2 409 877 zł. Ponieważ znaczna część traktu pieszo-rowerowego biegnie wzdłuż drogi powiatowej, podjęto także rozmowy z władzami Powiatu Rawickiego w sprawie partycypacji w kosztach przedsięwzięcia. Nasze trafne argumenty spotkały się z przychylnością Pana Starosty i Rady Powiatu, tym samym na ostatniej Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminie Pakosław o wartości 340 tys. zł. Taka sama kwota będzie wydatkowana przez gminę Pakosław. Przypomnijmy, że cała inwestycja będzie kosztować ponad 3 mln zł, zatem nasz wkład własny, to „zaledwie” 10% wartości całej budowy. Wart podkreślenia jest fakt, że projekt obejmuje nie tylko budowę ścieżki, ale także oświetlenia na brakującym odcinku, między innymi ulicy Leśnej.

Jest to kolejna już inwestycja, która zostanie zrealizowana przy możliwie najmniejszym udziale środków gminy Pakosław i maksymalnym wykorzystaniu dofinansowań zewnętrznych.

Przedsięwzięcie zakłada między innymi:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

- wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Leśnej oraz ul. Podgórze w Pakosławiu,

- wykonanie robót budowlanych w zakresie dwóch obiektów Bike&Ride, z których każdy składa się z wiaty przystankowej oraz miejsca postojowego dla 10 szt. rowerów (na początku ścieżki w miejscowości Pakosław oraz drugi na końcu ścieżki w miejscowości Sowy),

- wykonanie robót budowlanych w zakresie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Leśnej, ul. Podgórze, wzdłuż drogi powiatowej nr 5490P w kierunku miejscowości Sowy, do mostu na rzece Orli oraz od miejsca przeznaczonego na parking przy zbiorniku wodnym Pakosław do miejscowości Sowy (przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw dz. ew. nr 235/1),

 

 

                                                                                                                                                                                                         wójt

                                                                                                                                                                                                   Piotr Skrzypek

 

 

 

Fot. Honorata Dmyterko

 

 Galeria zdjęć: