Kilkunastu przedstawicieli mikro, małych i średnich firm z gminy Pakosław, Jutrosin i Miejska Górka w dniu 21 listopada br. w Chojnie wzięło udział w spotkaniu pod nazwą: „Polska Strefa Inwestycji, jako nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców”.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, którzy omówili poniższe zagadnienia:

 1. Co to jest Polska Strefa Inwestycji?
 2. Jaki jest cel programu?
 3. Podstawy prawne dot. wsparcia dla przedsiębiorców.
 4. Kto może ubiegać się o wsparcie?
 5. Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o wsparcie? (właściwy zarządzający obszarem, przed rozpoczęciem inwestycji).
 6. Definicja „nowego projektu inwestycyjnego”.
 7. Decyzja o wsparciu – dokument uprawniający do zwolnienia z podatku dochodowego (CIT, PIT).
 8. W jakiej wysokości przysługuje pomoc publiczna? (intensywność pomocy publicznej, wysokość dochodu zwolnionego z opodatkowania).
 9. Co to są koszty kwalifikowane?
 10. Utrzymanie inwestycji w regionie.
 11. Jak długo można korzystać z ulgi podatkowej?
 12. Jakie warunki należy spełnić w celu otrzymania zwolnienia z opodatkowania dochodu? (kryterium ilościowe i kryteria jakościowe).
 13. Szczególne przypadki dot. obniżenia kryterium ilościowego (MŚP, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze).
 14. Pozostałe korzyści związane z prowadzeniem działalności w WSSE.
 15. Wysokość opłaty za świadczone usługi oraz okres ponoszenia opłaty.

Obecnie Wałbrzyska Strefa w powiecie rawickim posiada swoje grunty tylko w gminie Rawicz. Nowa ustawa pozwala proponować inwestorom działki inwestycyjne we wszystkich gminach powiatu rawickiego. Proces przyciągania inwestora będzie tym samym odbywał się we współpracy z samorządami lokalnymi, od których będzie teraz jeszcze w większym stopniu zależało, gdzie dana firma zdecyduje się na ulokowanie swojej nowej inwestycji.Galeria zdjęć: