Dnia 15 listopada 2019 roku zakończono realizację zadania polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sworowo, prowadzącej do pól znajdujących się za świetlicą wiejską. W ramach inwestycji wybudowano 320 mb drogi o szerokości 4 metrów.

Prace związane z pozyskaniem środków na realizację zadania rozpoczęto w 2018 roku, poprzez złożenie wniosku do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie dofinansowania. Konsekwencją tego było podpisanie w dniach 8 kwietnia oraz 26 lipca 2019 roku umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji. Prace nad przetargiem w celu wyłonienia wykonawcy zadania rozpoczęto 5 września bieżącego roku. Umowę na wykonanie inwestycji podpisano dnia 19 września 2019 roku. Wykonawcą zadania została firma DROGTRANZ Sp. z o.o z Góry.

Koszt wykonanych prac budowlanych wyniósł łącznie 219.247,50 zł, w tym kwotę 169.600,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego. Pozostałą część kosztów, w wysokości 49.647,50 zł sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

W ramach budowy drogi wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację trzech studzienek telefonicznych, wykonano podbudowę, ułożono krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, położono nawierzchnię z trylinki betonowej i elementy drogi oraz zamontowano oznakowanie.  

opr. Kacper KrzyżosiakGaleria zdjęć: