W dniu 24 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy w Pakosławiu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega Pożarom”. Uczestnikami Turnieju Gminnego byli wyłonieni zwycięzcy podczas eliminacji szkolnych, które przeprowadzone zostały w szkołach z terenu naszej gminy. Do Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej stanęło 8 młodych miłośników pożarnictwa, w tym 2 osoby w grupie I i 6 osób w grupie II.

Reprezentantami klas I-VI szkół podstawowych byli następujący uczniowie:

Maria Lipna

Szkoła Podstawowa Pakosław

Natan Pieprzyk

Szkoła Podstawowa Pakosław

Reprezentantami klas VII-VIII szkół podstawowych byli następujący uczniowie:

Łukasz Taront

Szkoła Podstawowa Pakosław

Marta Plewa

Szkoła Podstawowa Pakosław

Szymon Smektała

Szkoła Podstawowa Pakosław

Jakub Kląskała

Szkoła Podstawowa Chojno

Aleksandra Starużyk

Szkoła Podstawowa Chojno

Suzana Rojda

Szkoła Podstawowa Chojno

W skład komisji wchodziły następujące osoby:

  • Komendant Gminny ZOSP RP w Pakosławiu – Robert Panek – Przewodniczący,
  • Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu – mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak – członek,
  • Członek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP w Pakosławiu – Wacław Organistka – członek
  • Członek zarządu gminnego ZOSP RP w Pakosławiu – Adam Hauza – członek,
  • Inspektor ds. p.poż. Urzędu Gminy – Bogumiła Dmyterko – członek.

Na początku spotkania pan Robert Panek przywitał wszystkich bardzo serdecznie. Następnie pracownik urzędu Bogumiła Dmyterko wyjaśniła, w jaki sposób będzie przebiegał konkurs. Na początku nastąpiła część pisemna, do której przystąpili wszyscy uczestnicy. Czas trwania wypełniania testu wynosił ok 45 minut. Test dla każdej z grup składał się  z 15 pytań. Następnie przystąpiono do pytań praktycznych. Każdy z uczestników musiał podać nazwę i opisać wylosowany przez siebie zestaw sprzętu pożarniczego. Po części praktycznej nastąpiła przerwa w czasie, której komisja wyłoniła zwycięzców w każdej grupie, którzy zakwalifikowali się do eliminacji szczebla powiatowego, tj.

Grupa I: Maria Lipna i Natan Pieprzyk

Grupa II: Łukasz Tarnot, Marta Plewa i Jakub Kląskała

Każdy z uczestników eliminacji gminnych OTWP bez względu na zajęte miejsce otrzymał bon upominkowy do wykorzystania na terenie Gminy Pakosław.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji turnieju, która odbędzie się już za rok.Galeria zdjęć: