Pod koniec 2019 roku Gmina Pakosław przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórzew Pakosławiu”. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna. Prace związane z budową 0,630 km sieci wodociągowej wraz z ustawieniem hydrantów pożarowych oraz 0,121 km sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu zakończyły się 13 grudnia. Koszty realizacji inwestycji wyniosły 183.990,24 zł. Zadanie w całości było finansowane z budżetu Gminy Pakosław. Konieczność wykonania prac jeszcze w roku 2019 wynikała z faktu zaplanowania na tym samym terenie od nowego roku kalendarzowego prac związanych z budową nawierzchni asfaltowej drogi.

 

opr. Przemysław Turbański