W 2019 roku Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie za środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu”. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pakosław podpisana została 7 października. Następnie w drodze przetargu nieograniczonego Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobii. Umowę z Wykonawcą podpisano 2 grudnia 2019 roku. Prace związane z budową rozpoczęły się już w grudniu 2019 roku.
W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na części ul Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do tej pory udało się wykonać część zadań związanych z robotami przygotowawczymi pod dalsze działania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym koszt inwestycji wyniesie 549.762,85 zł, z czego 439.810,00 zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałą część kosztów, czyli 109.952,85 zł Gmina Pakosław pokryje ze środków własnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2020 roku.    

 

opr. Kacper Krzyżosiak