„Zdalna Szkoła”

Taką nazwę nosi program, dzięki któremu można pozyskać środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację lekcji zdalnych. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w oświacie, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Gmina Pakosław zakupiła 27 szt. laptopów dla szkół podstawowych (16 szt. SP Pakosław oraz 11 szt. SP Chojno). W dniu 12 maja br. Wójt p. Piotr Skrzypek przekazał laptopy Dyrektorom szkół.

Wkrótce, tj. od 15 maja br. uruchomione zostaną kolejne środki z Programu. Dofinasowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim rozdaniu, zakupu komputerów, laptopów, ale także oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków na wyposażenie związane z nauką zdalną

Kryterium dofinansowania jest liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Nasza gmina ma do wykorzystania 75 tys. zł z których na pewno skorzysta.