Wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin, Producent Rolny ma obowiązek pamiętać o ochronie zapylaczy (w tym pszczół), dlatego należy w szczególności:

 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających, tzn. najlepiej wieczorem po godzinie 18;
 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych) oraz zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół,
  w przypadku, gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki;
 • informować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin;
 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s);
 • przestrzegać okresów prewencji, czyli okresu przez który po wykonanym zabiegu zbliżanie się do pól jest zabronione;
 • bardzo dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami, zwracając szczególną uwagę na część etykiety dotyczącą bezpieczeństwa dla pszczół;
 • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
 • przestrzegać przepisów zawartych w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 z późn. zm.).