Nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) zapowiedział reformę oświaty, w tym dwie reformy w gminach – od września 2016 roku „cofnięcie” sześciolatków do przedszkoli (tzw. zerówki) i od września 2017 roku stopniowo likwidację gimnazjów i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Czekają nas więc poważne zmiany w organizacji oświaty gminnej, zmiany w organizacji obwodów szkolnych oraz zmiany w dowozach uczniów do szkół. 

     Pierwsze reformowane będą przedszkola, po analizie demograficznej w poszczególnych rocznikach przedszkolaków. Już dziś wiemy, że zabraknie miejsc w przedszkolach po powrocie „0”, dla dzieci w rocznikach 3-5 lat. Szczególnie trudna sytuacja będzie w obwodzie szkolnym Sowy. Szkoda, że kilka lat temu mieszkańcy tego obwodu oprotestowali (podpisy zebrano w ciągu tygodnia za namową kilku mieszkańców i niektórych radnych) zainwestowanie przez osobę prywatną w przedszkole w budynku poszkolnym w Pomocnie. Po tym proteście inwestorka z Pakosławia ul. Rolnicza wycofała się z umowy dzierżawy na pomieszczenia w budynku poszkolnym i zainwestowanie w przedszkole w Pomocnie.
Obecnie przygotowujemy warunki planistyczno - prawne w zainwestowanie w nowe przedszkole na osiedlu „Pod Lasem” oraz uruchomienie przez Fundację oddziału przedszkolnego w świetlicy w Osieku. 

     Drugi człon reformy to szkoły podstawowe 8 – letnie – przy obecnej bazie oświatowej w gminie nie będzie kłopotliwy i kosztowny. Rozważamy dwa warianty. Pierwszy – jedna szkoła podstawowa w Pakosławiu z filiami w Chojnie i Sowach (w obydwu miejscowościach nauczanie 1-4 i dobra baza przedszkolna), w Pakosławiu bardzo dobra baza sportowa dla uczniów 5-8. Drugi wariant – dwie szkoły podstawowe, jedna w Pakosławiu 8-klasowa z filią w Sowach, druga w Chojnie 8 – klasowa.

    O wyborze wariantu zdecyduje demografia i symulacja kosztów. Przed nami więc po raz kolejny dyskusja o kształcie oświaty gminnej, podobną dyskusję toczyliśmy 17 lat temu przed wprowadzeniem gimnazjów.
    Reformę oświaty połączyć możemy z utworzeniem centrum usług wspólnych (CUW) dla obsługi księgowo – finansowej szkół i przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka kultury i rekreacji oraz bibliotek. Poczekamy na doświadczenia innych gmin, a CUW wprowadza już Leszno.
Grudzień 2015r. Wójt – Kazimierz Chudy