W związku ze złożeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pomocnie oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania Spotkania integracyjnego połączonego z obchodami 120 lecia OSP Pomocno zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 23.06.2020r do 30.06.2020r. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres pakoslaw@pakoslaw.plZałączniki: