Współtwórca reformy samorządowej sprzed 25 lat wskazał na potrzeby zmian w lokalnym rządzeniu. Profesor opowiada się za gruntowną reformą samorządu terytorialnego, w tym za reformą finansów samorządowych z wyraźnym podziałem na zadania własne i zlecone (zlecone finansowane przez Państwo). Największym błędem jest nie wprowadzenie podatku katastralnego.

    Samorząd lokalny – to zdaniem profesora – odpowiedzialność za obywateli i za jakość ich życia, odpowiedzialność za lokalną gospodarkę, za lokalne środowisko naturalne, za lokalną naturę, za administrowanie gminą i za politykę przestrzenną.

    Samorząd lokalny – zdaniem profesora – winien wpływać na zmianę mentalności ludzi „Polskie społeczeństwo jest postchłopskie, a chłop zawsze przekonuje, że jest źle, gorzej niż w zeszłym roku. Musi tak mówić nauczony doświadczeniem, że jeśli powie, że jest dobrze, to zaraz znajdzie się ktoś, kto będzie chciał mu nadwyżkę zabrać, dołożyć domiar, podwyższyć podatki”. Ta mentalność wymaga zmiany.

    Wszędzie na świecie w samorządach jest za mało pieniędzy, wszyscy żyją na kredyt – i to kolejny problem samorządów.

    Przebudowy wymaga ustrój samorządów – na czele samorządu winna stanąć Rada, która ma swojego przewodniczącego, który jest jednocześnie wójtem, burmistrzem, prezydentem. Dziś wójt, burmistrz podlega mieszkańcom, jednocześnie kieruje Urzędem, a na czele Urzędu powinien stać fachowiec z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i kompetencjami. Brakuje nowych kandydatów z takim przygotowaniem.

    Polityków należałoby odsunąć od administracji samorządowej, od zarządzania gminą i jej finansami. Dziś efekt jest taki, że część gmin nie sięgnęła po środki unijne, na przykład na Mazowszu aż 20% samorządów. 

    Radnymi winni być ludzie, którą swoją misję pełnią społecznie, bez wynagrodzenia w postaci diety, będącej drugim wynagrodzeniem bez podatku.

    Profesor Jerzy Stępień opowiada się także za likwidacją samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO).

    Z profesorem, autorytetem dla samorządowców, mieliśmy okazję spotkać się w Kielcach w dniach 17-18 listopada br podczas konferencji samorządowej.Grudzień 2015r.                                                      Wójt – Kazimierz Chudy