Realizując przedsięwzięcie

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu  Big Bag”

Wójt Gminy Pakosław

zawiadamia, iż w dniach od 06 lipca do 09 lipca 2020 r. nastąpi odbiór odpadów według załączonego harmonogramu.
 

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć:

 - folię białą,

 - folię czarną z folią biało-czarną,

 - siatkę po balotach,

 - sznurek,

 - worki po nawozach,

 - opakowania typu Big Bag

na teren placu firmy Usługi Transportowo-Sprzętowe Kazimierz Wierzchowski – PSZOK Pakosław ul. Kolejowa 3, 63-920 Pakosław.

 

Odpady będą odbierane od osób, które złożyły wnioski w Urzędzie Gminy  Pakosław.

W przypadku znacznych zanieczyszczeń odpady nie zostaną odebrane lub Rolnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

Poszczególne frakcje należy zapakować w osobne opakowania typu Big Bag lub spakowane w inny sposób.

Szczegółowe  informacje dostępne pod nr tel.65 5478 332.Załączniki: