Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Gmina Pakosław 15 maja br. wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sfinansowanie zakupu komputerów do szkół. W odróżnieniu do poprzedniej edycji programu wnioskodawcami mogły być tylko gminy (poprzednio również powiaty) a to z tego powodu gdyż przydział środków uzależniony był od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia, a za ich wsparcie odpowiadają właśnie gminy. Tym razem samorządy mogły liczyć na wsparcie od 35 do 165 tysięcy złotych (w programie „Zdalna szkoła” kwoty dofinansowania wynosiły 35-100 tysięcy złotych).

Gmina Pakosław z wnioskowanej (gwarantowanej) kwoty 75.000 zł dokonała zakupu 30 szt. laptopów z akcesoriami tj. myszy bezprzewodowej, torby, słuchawki. W 22 czerwca br. Wójt Gminy p. Piotr Skrzypek przekazał dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Pakosławiu 18 szt. i dla Szkoły Podstawowej w Chojnie 12 szt. wymienionego sprzętu.

Sprzęt, który zakupiła gmina poprzez szkoły wypożyczy go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.