Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sołtys Wsi Białykał – Pani Elżbiety Głowacz. Funkcję sołtysa pełniła przez 9 lat, od roku 2011.

W czasie trwania kadencji, również pod jej kierownictwem zrealizowano wiele inicjatyw:

  • przygotowanie projektu i budowę świetlicy;
  • renowację stawu przeciwpożarowego oraz jego ogrodzenie;
  • wyposażenie świetlicy;
  • odnowienie wiaty wraz z przyłączem prądu oraz zakup kostki na parkiet przed wiatą;
  • wykonanie projektu placu zabaw;
  • wykonanie instalacji gazowej w świetlicy.

W tym czasie sołectwo Białykał było bardzo aktywne uczestnicząc w Turniejach Wsi, a także organizując co roku Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki.

Pani Sołtys zawsze chętnie brała udział w sesjach Rady Gminy i naradach sołtysów przedstawiając ciekawe pomysły i wysuwając konstruktywne wnioski.

 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia w tych ciężkich chwilach składają:

 

 

      Wójt                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

Piotr Skrzypek                                                                          Elżbieta Łakoma