Nowy Zarząd Koła Ligi Obrony Kraju istnieje od lipca 2015 roku i już od samego początku stara się realizować cele na lata 2015 – 2020 ustalone na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków LOK z 23 czerwca 2015 roku. Przypomnę, że tymi celami są:
 Propagowanie zasad i celów działania LOK w terenie,
 Dążenie do pozyskiwania członków w szeregi LOK, oraz sympatyków organizacji lokowskiej,
 Utrzymanie dobrej współpracy z Ośrodkiem kultury i Rekreacji w Pakosławiu na odcinku organizacji imprez strzeleckich,
 Podjęcie rozmów i prób zorganizowania koła LOK w Gimnazjum,
 Współpracowanie z Urzędem Gminy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, zakładami pracy i instytucjami,
 Dbanie o strzelnicę sportową w miarę możliwości dokonać konserwacji elementów drewnianych na obiekcie,
 Organizowanie turniejów strzeleckich otwartych oraz dla członków LOK,
 Współpracowanie z Zarządem Powiatowym LOK w Rawiczu.

    W ciągu minionego półrocza Zarząd i Członkowie Koła LOK w Pakosławiu wprowadzili nowe ustalenia i wykonali następujące prace:
 Oczyszczono, wyremontowano i uruchomiono bunkier na strzelnicy sportowej w którym dokonuje się wymiany tarcz strzeleckich w czasie zawodów,
 Odnowiono i uruchomiono także urządzenie transportujące tarcze na powierzchnie,
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa, usunięto zbędną roślinność z wałów strzeleckich,
    Wszystkie powyższe prace i materiały budowlane wykonali i dostarczyli w ramach prac społecznych członkowie Koła LOK Pakosław,
 Wprowadzono nowe elementy w organizacji zawodów strzeleckich na strzelnicy sportowej, np.: sposób wymiany tarcz strzeleckich i ich transport na stanowisko sędziowskie, komunikacja radiowa z bunkrem, nowe tekturowe tarcze, które pozwalają na szybszą wymianę. To wszystko ma na celu poprawić bezpieczeństwo przeprowadzanych zawodów, oraz ich przyspieszenie,
 Wprowadzono nowy sposób pobierania składek – odtąd każdy może wpłacić składkę na zawodach strzeleckich lub bezpośrednio u Skarbnika,
 Wprowadzono dodatkową kategorię na zawodach strzeleckich w Pakosławiu – jest to kategoria dla młodzieży do 18 lat – ma to na celu przyciąganie młodzieży do organizacji LOKowskiej,
 Stworzono stronę internetową i profil facebookowy Koła LOK w Pakosławiu,
 Rozpoczęto rozmowy z Urzędem Gminy o utworzeniu strzelnicy pneumatycznej w Pakosławiu,
 Złożono w Urzędzie Gminy Pakosław wniosek dotyczący modernizacji strzelnicy sportowej w Pakosławiu.

Od lipca 2015 roku, nasze Koło LOK zorganizowało dwie imprezy strzeleckie z okazji:
 „Pożegnanie Lata” - 4 października 2015 r.,
 „Święto Niepodległości” – 8 listopad 2015 r.
W obu imprezach wystartowało 55 osób, które oddały 132 serie (to jest około 1600 strzałów).
Reprezentanci LOKu Pakosław zaprezentowali się na strzelnicach w Rawiczu, Jutrosinie i Kobylinie.
Do sukcesów Koła zaliczyć możemy:
 zajęcie przez członków LOKu 1 i 6 miejsca w drużynowych zawodach strzeleckich Zarządu Powiatowego LOK w Rawiczu o Puchar Starosty Rawickiego w konkurencji karabinka i pistoletu. Na tej samej imprezie Hałas Maciej zajął 1 miejsce a Jackowski Maciej 5 miejsce w konkurencji z karabinka sportowego o puchar Prezesa ZP Rawicz.
 Po za tym członkowie Pakosławskiego LOKu zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce, oraz na podium w trzech turniejach strzeleckich zorganizowanych na strzelnicy w Kobylinie. Tutaj warto wspomnieć o występie juniorów z Naszego Koła, w zawodach z okazji „Mikołajków” w Kobylinie, którzy w swojej kategorii zajęli 1 i 2 miejsce.
 Dnia 20 listopada 2015r na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Rawiczu, trzech członków Naszego Kola LOK otrzymało złote medale „ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”.

    Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia strzelnicy sportowej i organizacji zawodów strzeleckich, oraz osobą które startowały w zawodach strzeleckich poza Gminą Pakosław, dziękuje za Wasz poświęcony czas a także i swoje pieniądze na rzecz istnienia i promowania naszego Koła LOK.

Prezes LOK Pakosław
Maciej Hałas