Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu informuje, że dyżury psychologa oraz prawnika odbywają się zdalnie  - telefonicznie.

W miesiącu wrześniu 2020r.:

 - psycholog będzie dostępny dniach :

02.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

09.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

16.09.2020r. (środa) od 9.00 do 16.00

pod nr telefonu: 501 306 513

 - porady prawne będą udzielane w dniach :

01.09.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

15.09.2020 (wtorek) od 16.00-18.00

kontakt do prawnika można uzyskać pod nr telefonu 65 547 86 12.