Rodzina trzy plus

Obrazek

W dniu 30 grudnia 2013 roku Gmina Pakosław wprowadziła Kartę Dużej Rodziny „Rodzina Trzy Plus”. Celem inicjatywy Karta Dużej Rodziny jest wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Jedynym kryterium przyznawania Karty jest liczba dzieci w rodzinie. Pakosławska Karta Rodziny wspiera rodziny, w których jest troje i więcej dzieci.
Posiadanie Karty zgodnie z programem „Rodzina Trzy Plus”, upoważnia jej członków do korzystania z ulg finansowych. Ulgi te w porozumieniu z Urzędem Gminy mogą być udzielane przez instytucje gminne (np. korzystanie z lodowiska) i przedsiębiorstwa prywatne (sklepy, firmy usługowe), które mogłyby udzielać np. rabatu/zniżki na swoje usługi lub produkty.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pakosław.

Osoba do kontaktu:
Urząd Gminy Pakosław
ul. Kolejowa 2
pok. Nr 8
Wojciech Walkowiak
tel. 65 547 83 32
email: w.walkowiak@pakoslaw.pl

Wniosek

Wniosek o duplikat

Zarządzenie

Uchwała

Uczestnicy programu