Przypominamy, że od 3 lat trwa aktualizacja „Studium”, po jego ostatecznym uchwaleniu, kolejne zmiany finansowane już będą przez zainteresowanych inwestorów. Obecnie zmiany i uzupełnienia opłaca budżet gminy.
„Studium” jest dokumentem planistyczno – urbanistycznym gminy oraz podstawą do uchwalenia „Przestrzennych planów miejscowych”, będących prawem lokalnym. I tylko zgodnie z „Planem miejscowym” można przeznaczać tereny pod inwestycje.
Obecnie kończymy prace planistyczne nad siedmioma obszarami, które w przyszłości przeznaczyć będzie można pod zabudowę gospodarczą lub mieszkaniową:
Są to (patrz mapka gminy):
1. Strefa rozwoju gospodarczego w Chojnie.
2. Strefa rozwoju gospodarczego w Pakosławiu:
a) przy ulicy Rolniczej (z biogazownią rolniczą)
b) pomiędzy Pakosławiem i Góreczkami Wielkimi
3. Tereny rolno – leśne i pod zabudowę w Sowach(nad Orlą).
4. Osiedle mieszkaniowe „Pod lasem” w Pakosławiu (pomiędzy ulicą Leśną i ulicą Francuską).
5. Osiedle „Nowe Sowy” i „Dom Spokojnej Starości” (nad zalewem).
6. Teren pod „Dom socjalny” w Chojnie.
7. Obszar rozbudowy „Zakładu mięsnego” i budowy kopalni kruszywa w Białymkale.
Każdy z tych obszarów prezentujemy na mapkach szczegółowych – poniżej.
Nie rezygnujemy też z prac nad lokalizacją elektrowni fotowoltaicznych (w ramach programu „Słoneczna gmina” lub „Klastra energetycznego”, oczekując nowych przepisów o korzystnym dofinansowaniu inwestycji i zakupie wytworzonej energii elektrycznej. Podtrzymujemy też obowiązujący „Plan przestrzenny” pod elektrownie wiatrowe pomiędzy Ostrobudkami i Konarami.
W gminie Pakosław jest więc wiele terenów do zainwestowania, liczymy na zainteresowanie potencjalnych inwestorów gospodarczych i mieszkaniowych – w tym deweloperów.
W gminie Pakosław stworzyliśmy przyjazne miejsca i zapewniamy pomoc urzędników samorządowych osobom chcącym tu zamieszkać, uczyć się, inwestować w gospodarkę, przebywać w hotelach i restauracjach, a także wypoczywać na obiektach sportowych i uatrakcyjnionym zalewie.


Styczeń, 19.01.2017
Wójt - Kazimierz ChudyZałączniki: