Zamieszkaj nad Zalewem

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Gmina Pakosław sprzedaje działki budowlane, zlokalizowane w miejscowości Sowy. Działki położone są w odległości ok. 4 km od Pakosławia, 19 km od Rawicza, 110 km od Poznania i 70 km od Wrocławia. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zbiornik retencyjny, rzeka Orla, tereny leśne i uprawy polowe. Działki są niezabudowane, zlokalizowane na terenie obecnie nieuzbrojonym i objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Pakosław nr VII/56/11 z 30 maja 2011r. (TEKST PLANU). Nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem MN1.

Charakterystyka nieruchomości wg danych z katastru nieruchomości:

Lp. Nr ew. działki
Obręb Powierzchnia
1. 616/7 Sowy 967 m2
2. 616/8 Sowy 979 m2
3. 616/9 Sowy 990 m2
4. 616/10 Sowy 1003 m2
5. 616/11 Sowy 1014 m2
6. 616/12 Sowy 1026 m2
7. 616/13 Sowy 1038 m2
8. 616/14 Sowy 1050 m2
9. 616/15 Sowy 1050 m2
10. 616/18 Sowy 897 m2
11. 616/20 Sowy 897 m2
12. 616/21 Sowy 897 m2
13. 616/22 Sowy 897 m2
14. 616/23 Sowy 897 m2
15. 616/24 Sowy 897 m2
16. 616/25 Sowy 897 m2
17. 616/26 Sowy 897 m2
18. 616/27 Sowy 897 m2
19. 616/28 Sowy 897 m2
20. 616/29 Sowy 897 m2
21. 616/30 Sowy 1088 m2


Nieruchomości są sprzedawane na własność w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Aktualne ogłoszenia o przetargu tutaj.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach uzyskać można w Urzędzie Gminy w Pakosławiu przy ul. Kolejowej 2, pok. nr 10, tel. (65)547 83 32 wew. 38, w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 i wt. – pt. godz. 7:00 – 15:00.

Zapraszam do zakupu działek
nad zalewem

Wójt Gminy Pakosław
/-/ Kazimierz Chudy

Obrazek Obrazek Obrazek