Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Invest in Pakosław - DLACZEGO WARTO - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ?

1. DOBRA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Przez samą gminę przebiegają co prawda jedynie drogi gminne i powiatowe, ale w niedalekiej odległości od granicy gminy znajduje się wiele ważnych szlaków komunikacyjnych:

  1. droga krajowa nr 36 (6km) - leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Mimo swej krótkiej trasy łączy zespoły miast: kalisko-ostrowski
    i legnicko-głogowski. W Lubinie odbija od drogi wojewódzkiej nr 333 na południowy wschód w kierunku Wrocławia.
  2. droga krajowa nr 15 (20km) - która przebiega przez województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
  3. droga ekspresowa S5 / trasa europejska E261 (22km) - droga posiada przebieg południkowy: S7 (Ostróda, węzeł Ostróda Południe) – A8 (Wrocław) – S3 (Bolków). Droga jest jeszcze odcinkami kończona i docelowo połączy Olsztyn, autostradę A1 (węzeł Nowe Marzy) oraz Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Lokalnie stanowi m.in. wschodnią obwodnicę Poznania, a także północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. Razem z S8, S3 oraz czeską D11 utworzy niedługo najszybszą trasę pomiędzy Warszawą a Pragą.

Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Rawiczu (13km), gdzie przebiega istotna linia kolejowa. Znajduje się tam także bocznica. Można stamtąd bezpośrednio dojechać m.in. do Wrocławia, Leszna, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Poznania.

Najbliższe znaczące lotniska:

●     Lotnisko im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu - 78 km

●     Port Lotniczy Poznań-Ławica - 121 km

●     Lotnisko Zielona Góra/Babimost - 142 km

Najbliższy port morski znajduje się w Szczecinie oddalonym o 355 km.  Należy jednak zaznaczyć, że w stosunkowo niedużej odległości znajduje się terminal intermodalny (Terminal Kontenerowy Schavemaker Kąty Wrocławskie) – 90km.

Pakosław oddalony jest  od stolicy Województwa Wielkopolskiego - Poznania o około 104 km, a dojazd zajmuje z reguły nieco ponad 1,5 godziny. Nieco bliżej jest do Wrocławia - stolicy Województwa Dolnośląskiego (71km), do którego można dojechać z naszej gminy w niecałą godzinę.

W niedużej odległości znajdują się także inne ważne ośrodki miejskie i gospodarcze, takie jak:

●     Rawicz 19 km

●     Ostrów Wielkopolski 60 km

●     Leszno 56 km

●     Jarocin 61 km

●     Legnica 94 km

2.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju stwarza przede wszystkim uchwalony i przejrzysty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stwarza on dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji.

Jesteśmy również otwarci na wsparcie nowych inwestycji poprzez uzgodnienie z inwestorami warunków zabudowy, tak by w miarę możliwości stworzyć odpowiednie warunki prawne do szybkiego rozpoczęcia prac.

3. DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY

 W roku 2002 zajęliśmy 70 miejsce w Polsce w rankingu Wspólnoty za wysokie wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną. Minęło już 20 lat od tamtego wyróżnienia, ale silny nacisk na infrastrukturę pozostał jednym z priorytetów naszej gminy i zdecydowanie się opłacił!

Wodociągi obejmują wszystkie obiekty na terenie gminy. Gazyfikacja objęła już 12 miejscowości, 262 gospodarstwa podłączone są do sieci, która ogólne rozciąga się na 62,5 km. Doprowadzony jest gaz ziemny GZ 50.

Oczyszczalnia ścieków w Chojnie o przepustowości 429 m3/dobę obsługuje 5 miejscowości – Chojno, Golejewko, Golejewo, Ostrobudki, Sworowo, część Góreczek Wielkich (tzw.Baranowo). W roku 2000 uruchomiono oczyszczalnię ścieków w Pakosławiu o przepustowości 360m3/dobę dla Pakosławia, Osieka, Pomocna, Zaorla, Białegokału, Sów, Góreczek Wielkich. Nasze oczyszczalnie, dzięki swojej wydajności są w stanie zaspokoić nie tylko nasze potrzeby, ale oferujemy też usługi w zakresie oczyszczania ścieków gminie sąsiedniej.

Posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę internetową bazującą na światłowodzie. Obejmuje ona znaczący obszar gminy i w miarę potrzeby może być dalej rozbudowana.

4. KAPITAŁ LUDZKI

Atutem gminy są zasoby ludzkie. W gminie mieszka prawie 5 tys. osób. Większość (59,5%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (18,2%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w gminie jest bardzo niskie i utrzymuje się na poziomie około 2,5%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu gminy, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie utrzymuje się na poziomie ok. 78% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

5. ORIENTACJA NA BIZNES 

Jesteśmy przygotowani, by pomóc naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Możemy również wesprzeć Państwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje zgodnie z Państwa wymaganiami.

6. DOŚWIADCZENIE W RELACJACH INWESTORSKICH

Na terenie Gminy zarejestrowanych jest blisko 320 lokalnych przedsiębiorców. W zdecydowanej większości są to mikro i mali przedsiębiorcy. Działają oni głównie w obszarze budownictwa, handlu oraz przetwórstwa przemysłowego.

Na naszym obszarze z powodzeniem rozwijają się firmy, zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym.

Na terenie gminy bardzo prężnie działają przede wszystkim przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem mięsnym. Na naszym terenie działa m.in. Tarczyński S.A. Jest to innowacyjny producent wysokiej jakości wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych. Produkty spółki są obecnie dystrybuowane do blisko 30 krajów świata na 3 kontynentach.

Kolejnym wyróżniającym się zakładem jest Dworecki sp. j. Firmę założył już ponad 30 lat temu Edward Dworecki, który razem z synem Grzegorzem otworzył Zakład Przetwórstwa Mięsnego w rodzinnym Golejewie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu ojca w rzemiośle rzeźniczo-wędliniarskim, zaangażowaniu mamy Jadwigi oraz pomysłowości i wizji syna, udało się połączyć tradycję z nowoczesnością, a wyroby firmy Dworecki zaczęły być doceniane nie tylko na stołach okolicznych mieszkańców, ale również podczas wielu konkursów, między innymi otrzymując Złoty Medal na targach Polagra Food w 2010 roku.

7. PROFESJONALIZM W DZIAŁANIU

Od wielu lat regularnie zdobywamy nagrody i wyróżnienia stanowiące dowód, że w oczach zewnętrznych ekspertów jesteśmy dobrym miejscem na relaks, ale także do prowadzenia biznesu i rozpoczęcia inwestycji!

Już w 2007 r. uzyskaliśmy nominację do tytułu HIT 2007 za wykreowanie warunków sprzyjających rozwojowi inwestycji. W ramach projektu innowacyjnego PI STAR uzyskaliśmy także certyfikat Gminy przyjaznej innowacjom w obszarze kontraktowania usług społecznych. Na przestrzeni ostatnich lat uzyskaliśmy także nagrody i wyróżnienia w zakresie jakości usług i produktów turystycznych, dbania o środowisko, najszybszego bogacenia się, ale także
w rankingach oceniających ogólną jakość działania samorządów. Wyróżnienia w tak różnych, ale uzupełniających się dziedzinach dowodzą, że bardzo blisko jest nam idea zrównoważonego rozwoju.