Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://kzgrl.pl/aktualnosci/od-marca-ruszaja-objazdowe-zbiorki-odpadow