Wnioski można składać do 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Pakosław w biurze nr 5 lub elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres e-puap /tv1670clji/skrytka. Załączniki: