Jak podają media, Polska ma najbardziej zatrute powietrze w Europie, a jajka kurze kupowane z gospodarstw chłopskich są bardziej „nafaszerowane” truciznami i metalami ciężkimi od jajek fermowych. Dlaczego? Bo kury zbierają pożywienie wokół domów i przydomowych ogródków. A na nie spada zawartość dymów z pobliskiego komina.
Palenie śmieci (kolorowy papier, plastik, lakierowane drewno, guma, ubrania, produkty syntetyczne, folia i opakowania) w domowych piecach jest niezwykle szkodliwe dla naszego zdrowia. Powstaje gryzący dym, który zawiera toksyny uszkadzające nasze wewnętrzne organy – jest to benzopiren, tlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, cyjanowodór.
Wdychanie szkodliwych substancji może między innymi zwiększyć ryzyko zachorowań na raka, powodować choroby układu krążenia i układu oddechowego, alergię, astmę, zaburzenia rytmu serca. Zazwyczaj problemy zdrowotne ujawniają się po kilku latach przyjmowania takich niewielkich dawek trujących chemikaliów.
Zanieczyszczenia osiadają na roślinach, pogarszają stan zieleni, dostają się do gleby i do wody, trują zwierzęta.
Niska emisja jest problemem, z którym powinniśmy walczyć przede wszystkim na własnym podwórku, na wspólnej ulicy. A jak jest źle, powiedzieć mogą osoby jeżdżące wieczorem rowerami i panie chodzące z kijkami. Mówią, że mogą sporządzić mapę „trucicieli” na wszystkich ulicach Pakosławia, od 40- lecia do Leśnej. Podobnie jest w innych miejscowościach.
Dobrą formą poprawy świadomości ekologicznej jest edukacja dzieci i młodzieży w szkołach oraz działanie informacyjne dla dorosłych. Szkoda, że na spotkanie przychodzi niewielu, przykładem ostatnie „Święto drzewa” na zalewie 14 maja 2016roku, połączone z edukacją ekologiczną prowadzoną przez Międzygminny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Podobno nie musimy się edukować, bo my wiemy lepiej!
Dziwić może też postawa nowej ekipy rządzącej – stawia na węgiel, węgiel i węgiel brunatny. A odnawialne źródła energii (OZE) niech buduje Europa. Przykładem uchwalona w ostatnich dniach (20 maja 2016r) ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrakowe.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i wszyscy cenimy swoje zdrowie. W praktyce jednak realizujemy działania nieprzynoszące nam korzyści. Oszczędzając na wywozie odpadów i sposobie ogrzewania domu, narażamy siebie i innych na wdychanie zanieczyszczonego powietrza.
Rada Gminy w Pakosławiu w dniu 25.02.2016r podjęła uchwałę Nr XIII/92/16 o niskiej emisji na terenie gminy. Mamy, więc prawo pozwalające radnym, sołtysom i urzędnikom gminy zwracania uwagi „trucicielom” z kominów, gdy widzimy, że ktoś pali odpady i emituje do atmosfery szkodliwe substancje.
Pozytywnym przykładem troski o nasze środowisko są porządkowane parki w Pakosławiu i Osieku, zieleń na tzw. „rynku” w Golejewku, czy zieleń na zalewie.
Nie bagatelizujmy więc problemów z dymem z naszych kominów.

Maj 2016-05-23                                Wójt – Kazimierz Chudy