Zdobądź unijne fundusze na pomoc dla osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu, środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym!

Informacje o terminie naboru
projektów oraz regulamin konkursu
znajdziesz na stronie:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
lub w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu,
ul. Kościelna 37
tel. 61 846 38 23

Pliki do pobrania:
plakat_promujacy_konkurs_7.1.2_wrpo_2014.pdf
ulotka_promujaca_konkurs_7.1.2_wrpo_2014.pdf